Bussemaker tekent 1Donderdagmiddag 4 februari hebben voorlopers uit de onderwijs- en cultuursector het Charter Diversiteit ondertekend. Namens het ministerie van OCW zette minister Bussemaker haar handtekening samen met de PO-Raad en een aantal mbo, hbo- en universitaire instellingen. Het Charter werd ook ondertekend door de Federatie Cultuur, een bundeling van branche- en werkgeversverenigingen in onder meer de podiumkunsten, musea, bibliotheken, centra voor de kunsten, podia en beeldende kunst. Daarmee komt een brede alliantie tot stand met de cultuursector in het streven naar meer diversiteit en een Odé, Winter 1inclusief bedrijfsklimaat.

Met ondertekening van het Charter Diversiteit verbindt een werkgever zich aan het bevorderen van effectief diversiteitsbeleid en een inclusieve bedrijfscultuur via door de organisatie zélf geformuleerde maatregelen, gekoppeld aan bedrijfseconomische doeleinden. Dat betekent in de praktijk: gelijke behandeling, een open bedrijfscultuur en het bevorderen van instroom, behoud en doorstroom van werknemers, ongeacht arbeidsbeperking, leeftijd, sekse, seksuele oriëntatie of culturele, etnische of religieuze achtergrond.
De ondertekenaars stellen daarvoor binnen drie maanden een eigen plan van aanpak op.

Oldeniel, Buitendijk 1Ondertekenaars

Het Charter Diversiteit werd op 4 februari ondertekend door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de PO-Raad (sectororganisatie voor het primair onderwijs), het Deltion College (mbo-instelling voor Zwolle e.o.), de Hogeschool Rotterdam, Saxion (hbo-instellingen in Enschede, Deventer en Apeldoorn), de Universiteit Leiden, de Vrije Universiteit Amsterdam, Movisie (landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor sociale vraagstukken) en de Federatie Cultuur. Akkermans, Akboga 2De Federatie Cultuur bestaat uit de Koepel Opera, de Cultuurconnectie Brancheorganisatie voor cultuureducatie, amateurkunst en volksuniversiteitswerk, de Nederlandse Associatie voor Podiumkunsten (NAPK), de Nederlandse Galerie Associatie (NGA), de Museumvereniging, de Vereniging Nederlandse Poppodia en -Festivals (VNPF), de Vereniging van Openbare Bibliotheken (VOB) en de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD).

Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 52 ondertekenaars.

Meer foto’s van deze bijeenkomst vindt u  hier (Foto’s: Henry Badeloe)