Op 3 maart heeft de Stichting van de Arbeid de nieuwe NVP-sollicitatiecode aangeboden aan staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

De code is een initiatief van de Stichting van de Arbeid en de Nederlandse Vereniging voor Personeelsmanagement en Organisatieontwikkeling (NVP). Ook organisaties als het College voor de Rechten van de Mens en de Autoriteit Persoonsgegevens zijn bij de opstelling betrokken.

De code geldt als standaard voor bedrijven en moet zorgen voor een ‘zorgvuldig en respectvol werving- en selectieproces. Naleving van de code leidt ertoe dat sollicitanten gelijke kansen krijgen en onbedoelde discriminatie wordt voorkomen.

Nieuw in de code zijn onder andere toevoegingen over het gebruik van kunstmatige intelligentie bij werving en selectie. Belangrijk is bijvoorbeeld dat algoritmes die worden gebruikt bij de werving en selectie gevalideerd en transparant zijn.

Kijk hier voor meer informatie

Download hier de nieuwe NVP-Sollictatiecode.