Diversiteit in Bedrijf heeft recent twee nieuwe en twee herziene Kennisdocumenten en Diversiteitswijzers samengesteld. De diversiteitswijzers zijn beknopte versies van de bijbehorende kennisdocumenten. Alle kennisdocumenten en diversiteitswijzers zijn te vinden op ons Kennisplatform.

De twee nieuwe kennisdocumenten behandelen diversiteit en inclusie in de sector bouw, infra en techniek en in de sector transport & logistiek en personenvervoer:

‘Bouwen aan diversiteit. Kennisdocument diversiteit in de sectoren bouw, infra en techniek’

‘Diversiteit brengt je verder. Kennisdocument diversiteit in de sectoren transport & logistiek en personenvervoer’

De twee geactualiseerde Kennisdocumenten en Diversiteitswijzers zijn:

‘Werken naar vermogen. Kennisdocument arbeidsbeperking/chronische ziekte en diversiteit’ en de ‘Diversiteitswijzer Werken naar vermogen’

‘Van culturele diversiteit naar inclusie. Kennisdocument etnische, culturele en religieuze achtergrond’ (herziene versie) en de bijbehorende nieuwe Diversiteitswijzer.