Het Utrechtse adviesbureau Andersson Elffers Felix (AEF) heeft op 14 september 2020 als 227de bedrijf het Charter Diversiteit ondertekend. In 1982 richtten Hans Andersson, John Elffers en Peter Felix adviesbureau AEF op. AEF heeft met name expertise in maatschappelijke vraagstukken en adviseert overheden en andere organisaties bij strategische vernieuwingen. De medewerkers zijn gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en actief in organisaties, zoals het jongeren-initiatief ‘Blikverruimers’. Het bureau gelooft ook in de kracht van veranderingen met het oog op het sociaal-maatschappelijke evenwicht. Met het ondertekenen van het Charter Diversiteit wil AEF zich committeren aan diversiteit en inclusie op de werkvloer.

“Als bureau werken we aan publieke vraagstukken, die iedereen aangaan. We vinden het daarom belangrijk om ook als organisatie een afspiegeling te zijn van de maatschappij. Door het Charter Diversiteit te ondertekenen, committeren we ons eraan dat we de stappen die we al gezet hebben doorzetten, en blijven nadenken over hoe we hierin kunnen groeien.”

– Aris van Veldhuisen, Managing Partner bij AEF

AEF gaat zich richten op het verhogen van de etnisch-culturele diversiteit van het personeelsbestand. Verder richt zich het bedrijf op een meer inclusieve bedrijfscultuur waar iedere medewerker zichzelf kan zijn. Het bedrijf gelooft in de positieve effecten voor het sociale klimaat en wil als opdrachtnemer van met name publieke organisaties meer een afspiegeling van de maatschappij zijn.

Karima Hazzouti (adviseur) en Aris van Veldhuisen (Managing Partner) ondertekenen het Charter Diversiteit. 
Links: Hussein Adam Dia (beleidsmedewerker Diversiteit in Bedrijf/SER)

Karima Hazzouti (adviseur) en Aris van Veldhuisen (Managing Partner) ondertekenen het Charter Diversiteit.
Links: Hussein Adam Dia (beleidsmedewerker Diversiteit in Bedrijf/SER)