In het geactualiseerde Kennisdocument Werken naar vermogen staat de vraag centraal hoe we instroom en behoud van werk voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen bevorderen. We gaan dieper in op de businesscase van diversiteit op basis van arbeidsvermogen c.q. –beperking, beschrijven de knelpunten op de werkvloer en de mogelijke oplossingen hiervoor én de rol van de medezeggenschap en de medewerkersnetwerken. Ook wordt dit kennisdocument aangevuld met praktijkvoorbeelden van ondertekenaars van het Charter Diversiteit

Verspil geen talent

Inmiddels is de context waarin dit kennisdocument werd samengesteld – een situatie van hoogconjunctuur, economische groei en veel vraag naar arbeid – sterk gewijzigd. De uitbraak van het coronavirus heeft de samenleving hard getroffen. Een langdurige economische recessie dreigt met alle gevolgen van dien voor werkgevers, werknemers en zzp’ers. In deze tijd is het belangrijk dat werkgevers met elkaar in verbinding blijven. Eerder deelden we al een goed voorbeeld van Charterondertekenaars VNO-NCW en MKB-Nederland. Dit lees je hier.

In de huidige situatie lopen mensen met een zwakke arbeidsmarktpositie, zoals arbeidsbeperkten en chronisch zieken, grote risico’s. Alle vooruitgang kan snel verdampen. Daarom doen wij een beroep op alle werkgevers en werknemers om juist déze groep niet in de kou te laten staan. Neem hen mee in de plannen voor behoud van werk en biedt hun nieuwe kansen. Niet alleen in het belang van de mensen zelf, de samenleving als geheel, maar ook in het belang van uw bedrijf of organisatie: verspil geen talent.

Je kunt het gehele kennisdocument hier downloaden.