Het Kennisdocument ‘Van culturele diversiteit naar inclusie‘ is geactualiseerd met nieuwe wetenschappelijke inzichten, praktijkvoorbeeldenIn èn een nieuwe opmaak. In dit kennisdocument gaan we in op de vraag: hoe komen we van culturele diversiteit op de werkvloer tot een inclusief bedrijfsklimaat? Uitgangspunt hierbij is dat er al sprake is van een zekere etnisch-culturele diversiteit op de werkvloer.

Er is relatief weinig literatuur over de succesfactoren voor inclusie op de werkvloer. Wat hierover bekend is wordt in dit kennisdocument aangevuld met praktijkvoorbeelden van ondertekenaars van het Charter Diversiteit die op effectieve wijze investeren in meer inclusie.

Je kan het gehele document hier downloaden.