Veel bedrijven en organisaties beogen meer diversiteit in de samenstelling van het personeelsbestand. De werving en selectieprocedures bepalen in hoge mate de instroom van nieuw personeel: wie solliciteert en wie wordt aangenomen. Verschillende onderzoeken wijzen uit dat de wervings- en selectieprocedures vaak niet voldoende inclusief zijn en derhalve vooral medewerkers aantrekken waarvan de achtergrond en kenmerken overeenkomen met het profiel van het zittend personeel. Hoe kan een bedrijf divers werven en selecteren?

Het nieuwe Kennisdocument Divers werven en selecteren gaat in op de vraag welke stappen bedrijven kunnen zetten om meer diversityproof te werven en te selecteren.
Dit Kennisdocument besteedt allereerst aandacht aan de valkuilen die een rol spelen bij werving en selectie. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen en ‘best practices’ aangereikt gericht op het gehele traject, vanaf het opstellen van de vacature tot en met de selectieprocedure.