Een medewerkersnetwerk is een goed instrument voor het bespreekbaar maken van psychische aandoeningen op de werkvloer en draagt bij aan diversiteit en inclusie. Dit blijkt uit onderzoek van Samen Sterk zonder Stigma.

De conclusies uit het onderzoek zijn verwerkt in het praktische Handboek ‘Gezamelijk In-Zicht’ voor medewerkers en werkgevers die zelf een netwerk willen oprichten.

Samen Sterk zonder Stigma (SSzS) benadrukt dat het juist nu vanwege de corona-crisis van groot belang is om in verbinding te blijven met medewerkers en aandacht te geven aan hun mentale gezondheid. Een medewerkersnetwerk kan daarbij helpen.

Het handboek onderscheidt zes fases die als leidraad kunnen worden gebruikt om een medewerkersnetwerk psychische diversiteit te starten. De fases kunnen overlappen en variëren in duur afhankelijk van onder andere de organisatie, de cultuur, het management en de mensen in het netwerk. De adviezen en tips zijn gebaseerd op een onderzoek van SSzS naar medewerkersnetwerken voor werknemers met een aandoening, beperking of neurodiversiteit.

Een op de zes medewerkers heeft of krijgt te maken met een psychische aandoening die het werk aanzienlijk kan belemmeren. Ok blijkt uit onderzoek dat verzuim, vooral door psychische klachten, jaarlijks stijgt. Het is dan ook voor werkgever en werknemer van belang dit onderwerp in de organisatie bespreekbaar te maken. Uit het onderzoek van SSzS, uitgevoerd door Aukje Smit, blijkt dat medewerkersnetwerken voor mensen met psychische aandoeningen hierbij een belangrijke rol spelen. Ze bieden verschillende waardevolle ‘diensten’ binnen de organisaties, zoals het organiseren van bijeenkomsten rondom verscheidene onderwerpen, buddy’s ter ondersteuning van nieuwe medewerkers, en tools voor een goede aanpak. Ook blijkt dat de bestaande netwerken in bijna alle gevallen bottom-up ontstaan, waarna HR en de directie betrokken werden.

Aukje Smit interviewde in opdracht van SSzS alle medewerkersnetwerken van  werknemers met een beperking die op het moment van het onderzoek bekend waren in Nederland. Ook Diversiteit in Bedrijf leverde hiervoor cases aan. Ze nam 23 (groeps)interviews af met vertegenwoordigers van elf medewerkersnetwerken, de werkgever (veelal een HRprofessional of HR-directeur) en de ondernemingsraad. Aan de interviews hebben in totaal 34 personen deelgenomen. Daarnaast vulden 114 leden van de onderzochte medewerkersnetwerken een digitale enquête in. Het doel: relevante informatie verkrijgen voor medewerkers die een dergelijk netwerk willen opzetten of door ontwikkelen en voor werkgevers die daarbij willen helpen.

Kijk hier voor het handboek en hier voor het onderzoeksrapport.