In samenwerking met Accenture organiseerde Diversiteit in Bedrijf op 7 november een Charterbijeenkomst voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit met als thema ‘LHBTI+ op de werkvloer’. Centraal stond de vraag hoe werkgevers een inclusieve werkomgeving kunnen creëren waarin LHBTI+-medewerkers zichzelf kunnen zijn en hun talenten optimaal kunnen ontplooien.

Javier Leonor, Global Inclusion and Diversity Senior Manager, sprak over de praktijk van Accenture, een bedrijf dat koploper wil zijn op het gebied van LHBTI+ op de werkvloer. Accenture zet zich hier in- én extern voor in. Dat doet het bedrijf met trainingen over gedrag, leiderschap en omgang met LHBTI+’ers. Zo wordt er stap voor stap gewerkt aan een meer inclusieve bedrijfscultuur. Leonor noemde de steun van ‘Straight Allies’ cruciaal. Accenture richt zich op drie aandachtspunten. Ten eerste op het inbrengen van kennis in procesverandering (CHANGE). Daarnaast wordt gewerkt aan de zichtbaarheid van LHBTI+-personen en schept het bedrijf mogelijkheden om zichzelf te durven zijn (AWARENESS). “Je presteert immers optimaal als je jezelf kan zijn”, volgens Leonor. En als laatste wil Accenture medewerkers die geheel of gedeeltelijk van geslacht willen veranderen daarvoor ook ruimte bieden (ENABLEMENT). Bekijk hier de Powerpointpresentatie.

Bente Keulen, beleidsbedewerker bij het Nederlands Netwerk Intersekse/DSD (NNID), gaf in haar presentatie een toelichting op de term ‘intersekse’. De term verwijst naar mensen die geboren zijn met een lichaam dat niet voldoet aan de normatieve definitie van man of vrouw zoals de maatschappij die hanteert. Volgens het SCP heeft 1 op de 200 personen – ca. 88.000 mensen – een intersekse-conditie , maar in de openbaarheid is er amper aandacht voor. Keulen gaf als voorbeeld dat intersekse in onderzoeken en biologieboeken weinig tot niet aan de orde komt. Het NNID zet zich ervoor in dat intersekse niet als ziekte gezien wordt en zichtbaarder wordt. Terwijl de acceptatie van LHBT al redelijk ver gevorderd is, gaat het bij intersekse nog om erkenning, zichtbaarheid en het creëren van bewustzijn. Meer informatie kan je vinden op www.seksediversiteit.nl

Remco Boxelaar is oprichter van Corporate Queer als platform voor LHBTI+ professionals. Corporate Queer wil LHBTI+-diversiteit op de werkvloer bevorderen en bedrijven uitdagen om hun beleid in dit kader te overdenken. Boxelaar: “Alle mensen hebben immers het recht om hun stem te laten horen.” Corporate Queer lanceerde recent een postercampagne met 25 posters die elk een begrip binnen de wereld van LHBTI belichten. Bekijk hier de Powerpointpresentatie.

Leo Euser, senior-beleidsmedewerker van Diversiteit in Bedrijf, schetste in zijn presentatie de kwetsbare positie van LHBTI+’ers op de arbeidsmarkt en presenteerde een aantal aanbevelingen voor LHBTI+-vriendelijk beleid. Uitgangspunt daarbij is dat dit niet alleen een goede zaak is vanuit het oogpunt van gelijke behandeling en goed werkgeverschap, maar ook zakelijke meerwaarde oplevert: “LHBTI+’ers die zich in bedrijven veilig en geaccepteerd weten, zijn meer betrokken bij en tevreden over hun werk en hebben betere relaties met collega’s en leidinggevenden. En het blijkt bovendien kosteneffectief.” Deze presentatie is gebaseerd op het nieuwe Kennisdocument ‘Naar een inclusieve werkvloer voor LHBTI+ werknemers’ van Diversiteit in Bedrijf die je hier kan downloaden. Bekijk hier de Powerpointpresentatie.

Laura van Beckhoven, Elise van Alphen, Alex Kain en Susanne Schattenberg van Transgender Netwerk Nederland, TNN, gaven een presentatie over de positie van transpersonen op de arbeidsmarkt. Aansluitend gingen zij in een interactieve workshop met de deelnemers in discussie over goed werkgeverschap voor transwerknemers en de juiste omgang met transcliënten. Er werd snel duidelijk dat er nog veel onwetendheid bestaat over transgenders. Transgenderpersonen zouden het erg waarderen als hun collega’s de moeite nemen om te investeren in een juiste omgang met elkaar. Dit zou veel ongemak van beide kanten kunnen voorkomen. Een omgeving waarin transgenderpersonen zélf kunnen bepalen wanneer ze hun geaardheid tot gespreksthema maken, is daarbij cruciaal. Ook aanspreekvormen zijn voor transgenderpersonen belangrijk. Vraag daarom hoe iemand het liefst aangesproken wil worden. En om ongemakkelijke situaties voor iedereen gemakkelijker te maken, kan informeel taalgebruik vaak helpen. Bekijk hier de Powerpointpresentatie.