Kennisplatform Integratie & Samenleving (KIS) publiceerde onlangs onderstaand artikel over de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt tijdens de coronacrisis. In het artikel lees je ook onze visie op dit onderwerp.


De werkloosheid onder mensen met een niet-westerse migratieachtergrond, lage opleiding of arbeidsbeperking gaat sterk toenemen door de coronacrisis. Dat verwacht het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). De Sociaal Economische Raad (SER) toont zich bezorgd: ‘Voor de diverse samenstelling van medewerkersbestanden van bedrijven kan dit problematische gevolgen hebben’. 

In de publicatie Kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt stelt het SCP dat werknemers met een niet-westerse migratieachtergrond relatief vaak met een flexibel dienstverband werkzaam zijn in een sector die hard wordt getroffen door de crisis, zoals de uitzendbranche, horeca, luchtvaart, sierteelt en cultuur, sport en recreatie. Dit geldt voor 14,3 procent van de eerste en 12 procent van de tweede generatie. Ter vergelijking: van de werknemers zonder migratieachtergrond behoort 4,6 procent tot de risicogroep.