medewerkersnetwerken

Medewerkersnetwerken spelen een belangrijke rol in het bevorderen van diversiteit en inclusie in hun organisaties. Zij blijken een belangrijke motor voor de participatie van medewerkers en dragen daarmee bij aan een inclusieve werkcultuur. Steeds meer bedrijven zien de meerwaarde ervan en investeren in deze netwerken.

 

overzicht & KENNISDOCUMENT

Het is onbekend hoeveel medewerkersnetwerken er precies zijn in Nederland. Wel is duidelijk dat in steeds meer medewerkersnetwerken actief zijn. Diversiteit in Bedrijf nam bracht daarom in kaart welke medewerkersnetwerken actief zijn bij de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Dit resulteerde in het Overzicht Medewerkersnetwerken in het vizier. Op basis van deze inventarisatie stelden we ook het kennisdocument ‘Medewerkersnetwerken: een motor voor verandering’ samen.

 

 

Conferentie

In samenwerking met Rabobank Nederland organiseerden we op donderdag 10 november 2016 de Eerste Landelijke Werkconferentie Medewerkersnetwerken. 110 mensen kwamen samen in het fraaie Auditorium van de Rabobank in Utrecht. Onder leiding van dagvoorzitter Agnes Jongerius behandelden zij het belang van medewerkersnetwerken in het stimuleren van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Een kort verslag van deze werkconferentie vindt u hier.

Medewerkersnetwerken

In de film ‘Medewerkersnetwerken in Beeld’ gaan vertegenwoordigers van de medewerkersnetwerken Young Shell, Wij(s) Rabobank, Multicultureel Netwerk Ambtenaren, UWV Vrouw, Platform Chronisch zieke politiemensen, St. Multicultureel Netwerk Defensie en IBM Netwerk LHBT+ met elkaar in gesprek over nut, betekenis en meerwaarde van hun werk.

Share This