Inkomensverschillen tussen mensen met en zonder een migratieachtergrond zijn de afgelopen vijftien jaar nauwelijks afgenomen. Ook over generaties blijven de inkomensverschillen bestaan, bij een gelijk inkomen van hun ouders verdienen kinderen met een migratieachtergrond later minder dan kinderen zonder migratieachtergrond. Dit blijkt uit onderzoek ‘Inkomensongelijkheid naar migratieachtergrond’ van het Centraal Planbureau (CPB).

Mensen met een Turkse, Marokkaanse, Surinaamse of Antilliaanse migratieachtergrond hebben ongeveer een kwart minder te besteden dan Nederlanders zonder migratieachtergrond. Dat komt vooral door verschillen in inkomen uit werk. Mensen met een migratieachtergrond hebben minder vaak betaald werk en verdienen minder per uur.

Het verkleinen van inkomensverschillen is belangrijk voor een gelijkwaardige samenleving en het benutten van het arbeidspotentieel, aldus het CPB. Dat is te bereiken door het verder verhogen van het opleidingsniveau van mensen met een migratieachtergrond en het verbeteren van hun kansen op de arbeidsmarkt.

Kijk hier voor het rapport, de visuele samenvatting en de infographic.