Diversiteit, inclusie: wat betekenen deze begrippen in tijden van crisis? Een vraag die velen en ook ons bij Diversiteit in Bedrijf bezighoudt.

Les 1: voorkom dat groepen met een zwakke arbeidsmarktpositie onevenredig hard worden getroffen

Een les uit eerdere ervaringen is dat bij economische recessie vooral mensen met een al zwakke arbeidsmarktpositie worden getroffen: mensen met een arbeidsbeperking, etnische minderheden, jongeren, 55-plussers. Zij verliezen in tijden van economische terugval als eerste hun baan en komen bij economische herstel als laatste weer aan het werk. Dat scenario lijkt zich ook nu weer te gaan voordoen. Het is dus alle hens aan dek om samen te voorkomen dat deze groepen onevenredig hard worden getroffen. Het is een kwestie van solidariteit om de lasten van de corona-crisis min of meer evenredig te verdelen. Dat is niet alleen een opdracht en taak van de overheid, maar ook van bedrijven, werkgevers en werknemers.

Les 2: besteed structureel aandacht aan diversiteit en inclusie

Een andere les is dat diversiteit en inclusie in die omstandigheden bij veel bedrijven snel uit het zicht verdwijnen. Het wordt geparkeerd voor betere tijden, komt onderaan de agenda, de aandacht verslapt en diversiteit op de werkvloer neemt af. We hopen dat het nu anders zal zijn, maar zeker is dat allerminst. Hier geldt: ‘the proof of the pudding is in the eating’. We gaan er vanuit dat de ondertekenaars van het Charter Diversiteit het goede voorbeeld geven. We hebben al mooie voorbeelden van inclusieve initiatieven voorbij zien komen: een podcast over de gevolgen van Covid19 voor de ramadan voor islamitische medewerkers van PostNL en een digitaal platform voor medewerkers met een arbeidsbeperking bij ABN Amro. Dat zijn praktijken die andere bedrijven kunnen inspireren.

Les 3: investeren in diversiteit en inclusie loont

Het belang van een duurzame inzet op solidariteit en op diversiteit en inclusie is niet alleen een kwestie van moraal en gelijke behandeling. Het is ook vanuit zakelijk motief verstandig. Zo blijkt een onderzoek van McKinsey & Company na de financiële crisis van 2008 dat in alle sectoren veerkrachtige bedrijven zich sneller herstelden. Kenmerken van die veerkracht zijn: voorbereid zijn op en effectiever handelen tijdens een crisis. En effectief handelen betekent het vermogen om anders en innovatief te kunnen denken en handelen. Daar ligt onder andere de verbinding met diversiteit en inclusie. Want onderzoek geeft ook aan dat divers samengestelde teams en organisaties innovatiever zijn, sneller oplossingen kunnen vinden voor bestaande en nieuwe opgaven en problemen. Niet onbelangrijk in deze corona-crisis. Dat geldt ook voor inclusie. Bedrijven die erin slagen om diversiteit op de werkvloer om te zetten in een inclusieve bedrijfscultuur hebben een grote kans op betrokken medewerkers die dat met hun inzet terugbetalen. Het belang van inclusie is evident, juist in tijden van crisis zoals de laatste periode uit tal van initiatieven bleek. De uitdaging is daar nu aan vast te houden, zoals een Charterondertekenaar laatst verwoordde:

“Nederland is zelden zo inclusief geweest als in de laatste weken. Dat kan zo weer verdwijnen als de recessie doorzet. Dat zou heel jammer zijn, want juist door diversiteit binnen te halen ga je leren inclusief te denken en te handelen.”

Dat is een hoopvol perspectief.