Inspiratie van buiten en best practices van binnen de universiteit. Dat waren de belangrijkste ingrediënten van het symposium over inclusiviteit dat het Diversity Office van de universiteit Leiden, ondertekenaar van het Charter Diversiteit, op 22 november organiseerde.

Vice-rector Hester lanceert het vrouwennetwerk Sophia

Vice-rector Hester Bijl lanceert het vrouwennetwerk Sophia

Thema van het symposium was ‘How inclusion makes diversity work’. Hoe worden we een inclusieve universiteit waar iedereen zich thuis voelt en talenten kan ontplooien? Sprekers van buiten gaven een inkijk in hun aanpak.

Een van de keynote sprekers was hoogleraar Estela Mara Bensimon van de Amerikaanse USC Rossier School of Education. Ze leidt daar het Center of Urban Education dat onderzoek doet naar het verhogen van gelijke kansen in onderwijs. ‘Als je inclusief wilt zijn, moet je niet alleen bewust zijn wat je zegt, maar ook hoe je wordt gehoord,’ hield ze haar publiek voor.

De tweede keynote spreker was Peter Slort, portefeuillehouder Diversiteit en de Kracht van het Verschil van de Nationale Politie. Hij schuwde niet om in zijn speech ook incidenten als de dood van Mitch Henriquez en de problemen rond de Sinterklaasintocht in Dokkum aan te kaarten. ‘De wereld verandert, Nederland verandert, dus moet de Politie ook veranderen – en universiteiten ook.’

Lees hier het verslag van het symposium.

Nieuw vrouwennetwerk
Tijdens het symposium werd ook het nieuwe vrouwennetwerk Sophia gelanceerd. Genoemd naar de hoogleraar Sophia Antoniadis (1895 – 1972), wier portret in de Senaatskamer hangt. Doel van het netwerk: de stemmen, meningen en klachten van vrouwen verzamelen en zorgen dat deze gehoord worden.