Gisteren was het #equalpayday om aandacht te vragen voor de loonkloof tussen mannen en vrouwen. Werkende vrouwen verdienen nog steeds gemiddeld 15,5% minder dan werkende mannen. Symbolisch gezien zouden vrouwen vanaf 5 november tot het eind van het jaar gratis werken.

De loonkloof is (on)verklaarbaar

Een deel van de loonkloof is te verklaren. Zo werken vrouwen bijvoorbeeld vaker in sectoren waar het loon lager ligt, zoals het onderwijs en de zorg. Ook speelt verschil in werkervaring een rol en hebben vrouwen minder vaak leidinggevende functies. 6% van de loonkloof is onverklaarbaar. Hiervan is een deel te wijden aan ongelijke beloning: vrouwen krijgen minder betaald voor hetzelfde werk als mannen.

Stereotypen

Onderliggende oorzaken van de loonkloof hebben te maken met stereotiepe beelden over de rolpatronen en taakverdeling tussen mannen en vrouwen. “Vrouwen zorgen voor de kinderen en doen het huishouden en mannen zorgen ervoor dat er brood op de plak komt.” Ook worden vrouwen anders beoordeeld in onderhandelingen dan mannen, wat negatief voor hen uitpakt.

Tips en voorbeelden voor werkgevers

Werkgevers dragen een grote verantwoordelijkheid in het dichten van de loonkloof. Women Inc. geeft hiervoor een aantal tips. Bekijk ook de best practices van Microsoft en Aegon.

Bron: WomenInc.