Op de foto v.l.n.r.: Faiza el Khayari, Alice Ode, Marieke van Schaik, Shivan Shazad en Edwin van Gerwen

Het Rode Kruis tekende op maandag 29 juni het Charter Diversiteit. Juist deze corona crisis toont aan hoe belangrijk een non-profit organisatie als het Rode Kruis is voor het welzijn van onze samenleving en voor mensen voor wie ongelijkheid en onrecht sterk effect heeft op dit welzijn. Sinds 1867 zet de organisatie zich samen met de internationale tak en de Rode Halve Maan-vereniging in, om hulp te verlenen aan mensen in nood. Dat doen ze inmiddels in ruim 192 landen en in Nederland samen met ruim 20.000 vrijwilligers en rond de 500 beroepskrachten. Diversiteit en inclusie staat hoog op agenda van de organisatie want het Rode Kruis verleent hulp aan iedereen, ongeacht, ras, gender, geloof, afkomst, seksuele geaardheid of leeftijd.

Marieke van Schaik, sinds 2018 directeur van het Rode Kruis, geeft aan waarom het Rode Kruis het Charter Diversiteit heeft getekend:

“Ik heb namens het Nederlandse Rode Kruis het Charter Diversiteit ondertekend: een intentieverklaring waarmee we laten zien dat we ons serieus willen inzetten voor meer diversiteit en inclusie in onze vereniging. Ja, ook als Rode Kruis hebben we daar nog een lange weg in te gaan en zijn we nog niet de afspiegeling van de samenleving die we willen zijn. Mensen met een andere culturele achtergrond vinden minder makkelijk de weg naar ons om vrijwilliger of medewerker te worden. We kunnen als organisatie die er voor iedereen wil zijn, echt meer diversiteit gebruiken.”

Video door: Jessica Spengen, communicatiemedewerker Rode Kruis