Hoe creëer je een inclusief bedrijfsklimaat voor LHBTI’ers? Over deze vraag bogen medewerkersnetwerken, maatschappelijke organisaties en experts zich op 10 maart tijdens de eerste Kenniskring LHBTI. Zij kwamen onder andere met tips als:
– Stel gerichte vragen in medewerkertevredenheidsonderzoeken of exitgesprekken.
– Zorg voor zichtbare rolmodellen in je bedrijf of organisaties.
– Ondersteun actieve ‘roze’ netwerken.

Er zijn vele zaken die een werkgever kan ondernemen om beter inzicht te krijgen in de eigen bedrijfscultuur en het bedrijfsklimaat inclusiever te maken. Belangrijk is dat werkgevers open staan voor en en zélf deelnemen aan het gesprek rondom LHBTI-inclusie. Inclusie is immers een zaak van het hele bedrijf en niet alleen zaak van de medewerkersnetwerken. Dus ook een zaak van de leiding. In het kort: haal alles uit de kast, was het advies van een van de deelnemers op 10 maart. De tips en adviezen die tijdens deze kenniskring werden gegeven, worden doorgegeven aan de ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Zij kunnen deze op hun beurt gebruiken om het diversiteitsbeleid binnen hun organisatie of bedrijf te versterken en de inclusie te vergroten.