Op de foto v.l.n.r.: Pieter Dijkman, wethouder gemeente Alkmaar – Roel Cazemier, commissievoorzitter College voor Arbeidszaken VNG – Mirjam van Loon, teammanager gemeente Tilburg – Ben van Hees, wethouder gemeente Nijmegen – Collin Stolwijk, wethouder gemeente Culemborg – Marleen Damen, wethouder gemeente Leiden – Rita Visscher-Noordzij, wethouder gemeente Zaanstad – Geert Ritsema, wethouder gemeente Arnhem – Bertien Houwing, wethouder gemeente Amersfoort – Vertegenwoordiger gemeente Apeldoorn. Foto: Geert de Jong, CheeseWorks.nl

 
Op donderdag 11 januari zetten wethouders van negen gemeenten hun handtekening onder het Charter Diversiteit. Daarmee verbinden zij zich aan het werken aan meer diversiteit en inclusie in hun eigen organisaties.

Dit feestelijk moment was onderdeel van een Charterbijeenkomst die Diversiteit in Bedrijf samen met de gemeente Amersfoort organiseerde over diversiteit in het gemeentelijk apparaat.
Tijdens de bijeenkomst tekenden de volgende negen gemeenten het Charter: Alkmaar, Amersfoort, Apeldoorn, Arnhem, Culemborg, Leiden, Nijmegen, Tilburg en Zaanstad.

Bertien Houwing, wethouder van de gemeente Amersfoort, vatte de gezamenlijke uitdaging kernachtig samen: “Een organisatie, zoals die van de gemeente Amersfoort, moet een afspiegeling van de stad zijn. Om goed in contact te blijven met inwoners, om slagvaardig resultaten te kunnen blijven boeken en voor de binding van inwoners met onze lokale democratie. Inwoners moeten zich herkennen in de gemeentelijke organisatie. En ook dat gaat niet vanzelf. Die opdracht moeten wij onszelf doorlopend opleggen.”

Kik hier voor het uitgebreider verslag van de bijeenkomst.

De gemeenten die het Charter ondertekenen zetten zich onder andere in voor het aantrekken van jongeren met een andere culturele achtergrond. Maar ook de acceptatie van LHBTI wordt onder aanvoering van de Regenboogsteden onder de aandacht gebracht.

Met ondertekening van het Charter Diversiteit zeggen de wethouders toe te investeren in een effectief beleid voor diversiteit en inclusie via zélf geformuleerde maatregelen en streefcijfers.

Het Charter Diversiteit telt nu 112 ondertekenaars.