Op de foto v.l.n.r.: Peter Heijkoop (wethouder Zorg en Welzijn gemeente Dordrecht) en Piet Sleeking (wethouder Personeel en Organisatie gemeente Dordrecht).

Op woensdag 8 juli 2020 tekende de gemeente Dordrecht als 26e gemeente het Charter Diversiteit. De gemeente legt de focus op de dimensies culturele diversiteit en arbeidsvermogen. De eerste uitdaging is om de culturele diversiteit van hun medewerkersbestand te verbreden zodat zij als organisatie meer een afspiegeling vormen van de samenleving in Dordrecht. De gemeente gelooft dat dit het beleid en de uitwerking daarvan ten goede komt. De tweede uitdaging is om als organisatie, maar juist ook als werkgever, toegankelijk te zijn voor medewerkers met beperkingen in het arbeidsvermogen. Ze willen zich daarom meer inzetten op de specifieke behoeften van deze doelgroep om veilig en gezond te kunnen werken.

Wethouders Piet Sleeking (Personeel en Organisatie) en Peter Heijkoop (Zorg en Welzijn) ondertekenden namens de gemeente het Charter. Zij hopen dat de organisaties in Dordrecht samen leren en kennis uitwisselen rondom het onderwerp. Belangrijk daarin is volgens hen vooral om met respect voor elkaar het gesprek aan te gaan over mogelijk ervaren dilemma’s. “Alleen kun je het probleem niet oplossen. We hebben iedereen daarin nodig. Van opvoeders, tot werkende partners, tot vrijwilligersorganisaties, onderwijsinstellingen en werkgevers.”

Behalve de gemeente tekenden onlangs ook andere Dordtse organisaties het Charter Diversiteit zoals Amega Groep, MEE-Vivenz Drechtsteden, Trivire en het Da Vinci College.