30 januari 2020 ondertekende Gemeente Almere als vijfde grootste gemeente van Nederland het Charter Diversiteit. De gemeente wil zich toeleggen op het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur waarin ieders unieke talent en kwaliteit wordt benut, ongeacht etnische achtergrond, cultuur, religie, seksuele en genderidentiteit, leeftijd, arbeidsbeperking en politieke gezindheid. “Doel van deze intentieverklaring inclusiviteit is om niet nog meer in hokjes te denken maar ervoor te zorgen dat iedereen de kans heeft om bij te dragen aan een diverse stad als Almere” aldus wethouder Julius Lindenbergh en gemeentesecretaris Richard Wielinga.