Op de foto v.l.n.r.: Alice Odé (projectleider Diversiteit in Bedrijf), Shivan Shazad (beleidsmedewerker Diversiteit in Bedrijf) en Nynke de Haan (zakelijk directeur FOAM).

Op 14 juli tekende het Fotografie Museum Amsterdam (FOAM) het Charter Diversiteit en is daarmee de 220e ondertekenaar!

Uit recent onderzoek van de NRC blijkt dat onder 21 Nederlandse kunstmusea en 231 medewerkers op verantwoordelijke kunstposities, maar 6 van deze medewerkers een niet-westerse achtergrond hebben. Hoewel er een oververtegenwoordiging is van vrouwen in de Nederlandse cultuursector, is er nog weinig sprake van veel culturele diversiteit. En dat terwijl in Amsterdam 33% van de bevolking een niet-westerse migratieachtergrond heeft. Met diversiteitsbeleid brengen kunstinstellingen nieuwe en andere perspectieven op de collecties in huis. Dat is niet per definitie makkelijk, het schuurt en zet dingen in beweging. Daarom vraagt diversiteitsbeleid om vertrouwen van het management en bestuur en om een inclusieve en veilige cultuur.  

Hoewel de sector zelf uiteindelijk een overzichtelijke en bruikbare gedragscode heeft ontwikkeld om meer diversiteit en inclusie te bevorderen aan de hand van vier p’s, blijkt de p van personeel een essentiële rol te spelen in de verbinding naar de andere drie p’s (programma, publiek en partners). Wij zijn dan ook verheugd dat FOAM als culturele organisatie aansluit bij het Charter Diversiteit. Op die manier wil het museum toewerken naar een meer inclusief aannamebeleid en bijdragen aan meer culturele diversiteit in de sector.