Op 6 en 7 november kwamen ruim 200 bedrijven en vertegenwoordigers van Diversiteit Charters uit 19 Europese landen voor de achtste keer bijeen in een jaarlijks forum om de ontwikkelingen en uitdagingen van diversiteitsmanagement te bespreken. Vanwege het EU-voorzitterschap van Estland werd deze bijeenkomst dit jaar georganiseerd in Tallinn met als thema ‘Diversiteit en leiderschap in een veranderende wereld’.

Jevgeni Ossinovski, minister van Volksgezondheid en Arbeid van Estland, opende de bijeenkomst. Estland kent specifieke vraagstukken op het vlak van diversiteit. Als het gaat om culturele diversiteit focust de aandacht zich op de achterstandspositie van de Russische minderheid op de arbeidsmarkt. Deze minderheid – die 40% van de bevolking omvat – heeft moeite om werk te vinden en hogerop te komen. Een specifiek probleem rond genderdiversiteit is een gevolg van het traditionele recht op ouderschapsverlof. Estlandse vrouwen hebben recht op drie jaar ouderschapsverlof waarvan 18 maanden volledig betaald. Daardoor staan ze relatief lang buiten het arbeidsproces en hebben zij minder kansen om later weer werk op hun eigen niveau te vinden.

 

Albert van Reenen, directeur Computer Futures

Albert van Reenen, directeur Computer Futures

Onder de sprekers waren ook ondertekenaars van het Nederlandse Charter Diversiteit aanwezig. Zo sprak Albert van Reenen, directeur van Computer Futures, over het belang van diversiteit en inclusie voor het behalen van meer succes en het creëren van duurzaamheid voor bedrijven.
Ter illustratie verwees Van Reenen naar de toegevoegde waarde van diversiteitsbeleid voor zijn bedrijf waar het toegenomen aandeel vrouwen in het managementteam heeft geleid tot meer innovatie en een betere groepsdynamiek.

Op de informatiemarkt deelde Roeli Pot, diversiteitsmanager van de Rabobank, met de deelnemers kennis en best practices van de Rabobank. De Rabobank zet zich met name in voor de doorstroom van vrouwen naar de top en streeft naar 30 procent vrouwen op managementniveau in 2020. Daarnaast richt de bank zich ook op het vergroten van de culturele diversiteit en wil minimaal één werknemer met een arbeidsbeperking in dienst hebben op alle afdelingen.

Leidinggevenden van onder andere IKEA, Google en Swedbank spraken over de belangen die nu op het spel staan om divers talent binnen te halen en vast te houden. Ikea benadrukte daarnaast het belang van inclusiviteit en gaf aan al zijn Europese vestigingen op te zullen roepen een Charter Diversiteit te ondertekenen.

Meer informatie over het EU Diversity Charters Annual Forum vind je hier.