“The EU draws strength and unity from its diversity – we must continue to endeavour to create more diverse, inclusive and equal workplaces and societies.”

Helena Dalli, EU Commissioner for Equality

Tien jaar geleden werd het Europese Platform van Diversity Charters opgericht om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen. Het eerste Charter Diversiteit werd in Frankrijk gelanceerd. Vandaag de dag zijn er maar liefst 24 landen aangesloten bij het Europese netwerk en hebben meer dan 12.000 bedrijven een diversiteitscharter ondertekend! Mede dankzij het Platform van Diversity Charters kon Diversiteit in Bedrijf in 2015 het Charter Diversiteit in Nederland lanceren. Het is waardevol om aangesloten te zijn bij zo’n grote gemeenschap die diversiteit en inclusie vanuit verschillende invalshoeken belicht.

24 diversiteitscharters in europese landen

12.000 ondertekenaars

(Publieke organisaties,
private bedrijven en branche/belangenorganisaties)

Meer dan 16 miljoen werknemers vertegenwoordigd

Door het Charter te ondertekenen committeren bedrijven zich aan het creëren van een inclusieve bedrijfscultuur voor werknemers, ongeacht hun achtergrond op basis van arbeidsvermogen, cultuur, gender, leeftijd en LHBTI. De diversiteitscharters verzamelen informatie en goede voorbeelden over het effectief managen van diversiteit en inclusie op de werkvloer. Het EU platform van Diversity Charters zorgt voor een uitwisseling  tussen verschillende landen van die kennis en ervaringen.