Het Nederlandse Charter Diversiteit is onderdeel van een Europees netwerk van diversiteitscharters waar 25 Europese Charters bij aangesloten zijn. Vertegenwoordigers kwamen op 17 en 18 februari bijeen voor de European Platform Meeting in Brussel. Thema’s: inclusief werkgeverschap, European Diversity Month en een Pools onderzoek naar zorgverantwoordelijkheden.

De kracht van storytelling

Hans van Leeuwen, D&I-consultant, gaf een presentatie over het managen van inclusie op de werkvloer. Hij heeft ruime ervaring als HR directeur, o.a. voor Asito, een schoonmaakbedrijf dat in 2018de Award Diversiteit in Bedrijf won. Van Leeuwen: “Maak gebruik van de kracht van storytelling en vertel verhalen van individuen.” Een mooi voorbeeld daarvan is het Witboek van Asito, waarin persoonlijke verhalen van medewerkers worden verteld.

Hans van Leeuwen, D&I Consultant geeft een presentatie tijdens de EU Platform Meeting in Brussel.

‘Think inside the ocean’

José Pedro Borges is ‘Corporate People Experience Director’ bij EDP, een Portugees energiebedrijf. Hij vertelde over de verschillende fases waar zijn bedrijf doorheen gaat: van ‘diversiteit’ naar ‘inclusie,’ richting ‘belonging’. In de eerste fase ging het om diversiteit binnen te halen, waarbij de gestelde doelen een belangrijk middel waren. In de tweede fase gaat het nu om het behouden van de diversiteit en het bevorderen van een inclusieve werkcultuur. In de toekomstige, derde fase staan empathie en respect voorop.

Afbeelding uit slides van José Pedro Borges (EDP).

EDP’s motto: ‘Think inside of the ocean’. Borges: “De oceaan is de grootste en minst onderzochte plek op deze planeet – slechts 5 procent is onderzocht. Dat geldt ook voor diversiteit en inclusie (D&I) binnen bedrijven. We weten dat het moet, maar nog niet precies hoe we het kunnen realiseren. Daarom is het voor EDP van belang gebruik te maken van een gelaagde en veelzijdige aanpak op het gebied van D&I.”

Mei: European Diversity Month

In 2020 vindt voor het eerst een European Diversity Month plaats. Op 29 april is de lancering hiervan in Brussel. Helena Dalii, de Europese commissaris van gelijkheid, geeft tijdens dit event een lezing. Twee Nederlandse Charterondertekenaars zullen de bijeenkomst bijwonen. In deze diversiteitsmaand (mei) organiseert Diversiteit in Bedrijf een bijeenkomst ter voorbereiding van de Nederlandse Diversity Day op dinsdag 6 oktober. Meer informatie hierover volgt. 

Pools onderzoek naar zorgverantwoordelijkheden

5,2 miljoen Poolse werknemers hebben een zorgtaak voor een kind onder de 14 jaar, 3,2 miljoen werknemers zijn mantelzorger. Die aantallen nemen toe. Dat was de aanleiding voor een onderzoek van het Poolse Charter Diversiteit naar de zorgverantwoordelijken in Poolse bedrijven. Ze enquêteerden meer dan 3.000 medewerkers. Uit het onderzoek bleek dat vrouwen bijna twee keer zo vaak zorgverantwoordelijkheden hebben dan mannen (47% tegenover 25% van de populatie). Kinderen zijn vaak de verantwoordelijkheid van vrouwen; zorg voor ouderen wordt gedeeld door mannen en vrouwen. Opmerkelijk: 61% van de mannen gaf aan dat ze de zorgtaak delen met hun vrouw/partner. Slechts een derde van de vrouwen deelde die mening.

Deze ongelijkheid is geen Pools fenomeen. In Nederland heeft slechts een op de acht ouders werk en zorg gelijk verdeeld. Ook besteden vrouwen 1,5 keer zoveel tijd aan zorgtaken dan mannen (bron: Emancipatiemonitor 2018). Wat kunnen werkgevers doen om een werkklimaat te bevorderen waarin een goede balans tussen werk en zorg mogelijk is? Women Inc. heeft een 5-stappenplan voor zorgvriendelijk beleid. Download het hier.