SAMSUNG CAMERA PICTURES‘Iedere werknemer heeft het recht om op de werkvloer zichzelf te kunnen en mogen zijn.’ De vraag hoe dat recht in de praktijk te realiseren was het gespreksonderwerp van deelnemers aan de netwerkbijeenkomst van Diversiteit in bedrijf en IBM Nederland op 11 februari. Thema van de bijeenkomst was ‘een inclusief bedrijfsklimaat voor LHBTI’. IBM deelde de waarden, doelen en aanpak die het wereldwijd binnen haar vestigingen uitdraagt. De heteronorm overheerst echter nog altijd op de werkvloer en een inclusieve bedrijfscultuur ontbreekt in veel bedrijven, was de ervaring van de deelnemers. Netwerk Roze FNV gaf een toelichting op de regenboogchecklist waarmee werkgevers kunnen beoordelen of hun cao’s voldoende rekening houden met LHBTI-werknemers. Tijdens rondetafelgesprekken ging het gesprek over maatregelen die inclusiviteit kunnen bevorderen. Een belangrijke rol vindt men weggelegd voor leidinggevenden. Zij kunnen een voortrekkers- of ambassadeursrol vervullen en een voorbeeld stellen om inclusie te bevorderen en pestgedrag en intimidatie tegen te gaan.

Foto’s van deze bijeenkomst vindt u hier.

Op 10 maart organiseert Diversiteit in bedrijf een kenniskring LHBTI waar stakeholders van gedachten kunnen wisselen en kennis kunnen delen over hoe in de praktijk een inclusief werkklimaat voor LHBTI’ers kan worden gecreëerd.