Op 6 december heeft een nieuwe groep werkgevers uit de private en publieke sector hun handtekening gezet onder het Charter Diversiteit. Tijdens een inspirerende en vrolijke bijeenkomst in het hoofdkantoor van Microsoft Nederland op Schiphol tekenden 15 werkgevers voor meer diversiteit en een inclusief bedrijfsklimaat in hun organisaties. Daarmee telt het Charter Diversiteit inmiddels 80 ondertekenaars. Esther Lieben, commandant van de Brandweer Haaglanden, vatte in haar pitch kernachtig samen waarom het gaat: ‘Diversiteit moet onderdeel worden van het DNA van ieder bedrijf.’

De nieuwe ondertekenaars zijn: Accenture, Alliander, APG, de Brandweerkorpsen Amsterdam-Amstelland, Haaglanden, Kennemerland en IJsselland, Hotel Casa Amsterdam, Deloitte, Fruitful Office, Instituut Fysieke Veiligheid, ManpowerGroup Nederland, Microsoft Nederland, MKB Amsterdam en UWV.
Zij markeerden tijdens de ondertekening van het Charter elk de toegevoegde waarde van diversiteit voor hun organisatie.

Dagvoorzitter Harry van de Kraats, algemeen directeur van werkgeversvereniging AWVN, gaf daarbij aan dat de overtuiging van de kracht van verschillen de ondertekenaars bindt. Het benutten daarvan is in het belang van de organisatie: diversiteit is een businesscase. Drie nieuwe ondertekenaars gingen daar in een korte pitch wat dieper op in.

Geen abstracte formule

Ernst Jan Stigter

Ernst Jan Stigter tekent het Charter

Ernst Jan Stigter, algemeen directeur Microsoft Nederland, gaf aan dat de snel veranderende wereld vraagt om vernieuwing. Daarvoor moet een bedrijf de diversiteit van de samenleving binnenhalen. ‘In een wereld in versnelling is de verleiding groot te vervallen in oude patronen. Dat is niet de weg. Innovatie vraagt om veelzijdigheid van invalshoeken. Diversiteit in teams biedt bijvoorbeeld een blik op oplossingen die vroeger ondenkbaar waren. De kwaliteit van de besluitvorming verbetert.’

De businesscase van diversiteit is ook geen abstracte formule: ‘Het moet zichtbaar zijn in ieders gedrag. Voor ons gaat het erom dat alle medewerkers zich, ongeacht hun verschillen, erkend voelen in wat ze elke dag aan talent en inzet meenemen naar kantoor. Microsoft legt de lat ook hoog: ‘We willen een icoon worden op het gebied van inclusief ondernemen.’

Concrete sturing

Esther Lieben

Esther Lieben

Voor Esther Lieben, Commandant bij de Brandweer Haaglanden, is diversiteit eigenlijk iets heel vanzelfsprekends. ‘De brandweer is een publieke organisatie, betaald uit belastinggeld opgebracht door iedereen. Dat brengt de verplichting met zich mee om er ook voor iedereen te zijn.’

Dat vraagt om verandering van de traditionele cultuur van blanke, sterke mannen. ‘Om goede dienstverlening te bieden moeten we aansluiten op de divers samengestelde omgeving. Het gaat daarbij niet alleen om het blussen van branden, maar ook om nazorg, preventie en risicobeheersing. Die aansluiting is nog een probleem. Diversiteit zit niet in de genen van ons bedrijf.’

Het tekenen van het Charter is een van de maatregelen om daarin verandering te brengen. ‘De brandweer moet een inclusief bedrijf willen zijn. Het gaat om concrete sturing van de interne processen binnen de organisatie. Het gaat dan bijvoorbeeld om selectie van personeel en om grenzen stellen aan gedrag. Diversiteit moet onderdeel worden van het DNA van het bedrijf.’

 Aansluiten op gevoel

Dolf Kloosterziel

Dolf Kloosterziel

Dolf Kloosterziel, directeur MKB Amsterdam, wees op het eigen karakter van het mkb. ‘Mkb-bedrijven hebben vaak geen beleid op diversiteit. Het gaat in de meeste gevallen om kleine bedrijven met veel persoonlijk contact. Ook hebben ze geen eigen HR-afdeling.’

Hoe doorbreek je dan de neiging van werkgevers om als het ware zichzelf aan te nemen? ‘Je moet mkb’ers laten zien wat iemand kan en niet wat iemand mankeert. Dit was het eerste doel van onze campagne voor het banenplan voor arbeidsbeperkten.’

Hij heeft ook een tip voor wie zich wil inzetten voor meer diversiteit in het mkb. ‘Een mkb’er onderneemt veelal vanuit gevoel en vanuit zijn hart. Sluit daarop aan. Neem die betrokkenheid en die emotie mee in gesprekken en communicatiecampagnes.’

Foto’s: Pieter Rijnaard

Foto’s van Charterbijeenkomst 6 december 2016