Els Verhagen (director Human Resources Triodos Bank; links) en Anja Vester (hoofd Personeelszaken BNG Bank) tekenen namens het bestuur van de Werkgeversvereniging Banken het Charter Diversiteit. Foto: David van Dam

Op dinsdag 16 mei heeft de werkgeversvereniging van banken (WVB) het Charter Diversiteit ondertekend.
Maar liefst 24 banken zijn lid van de WVB en zeggen hiermee toe zich in te zetten voor een werkomgeving met meer diversiteit op het gebied van arbeidsbeperking of chronische ziekte, gender, leeftijd, LGBT, etnische, culturele en religieuze achtergrond.

Voor een verslag van de ondertekenbijeenkomst kunt u terecht op de websites van de Nederlandse Vereniging van Banken en de CAO Banken.

Lees ook: Charter Diversiteit in CAO Banken