Het was tijd voor taart! Op 17 februari ‘verhuisde’ Diversiteit in Bedrijf namelijk van de Stichting van de Arbeid naar de Sociaal-Economische Raad (SER). In september 2019 het verscheen het SER-advies over diversiteit in de top van het bedrijfsleven. Daarin pleit de SER voor een goede ondersteunende infrastructuur waarin partijen gaan samenwerken en die bedrijven actief helpt bij het opzetten, uitvoeren en monitoren van hun diversiteitsplannen. Van die bredere infrastructuur bij de SER gaat Diversiteit in Bedrijf deel uitmaken.

Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. Lees meer in dit artikel.