Het jaar 2019 eindigt voor Diversiteit in Bedrijf in crescendo: we kunnen door tot 2024.

Op 3 december jl. gaf een ruime Kamermeerderheid steun aan de verlenging van de subsidie voor Diversiteit in Bedrijf.

Tijdens de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stemden 124 Kamerleden voor het amendement-Van Weyenberg c.s. waarin werd gevraagd om binnen die begroting geld vrij te maken voor het verankeren van de rol die het Charter speelt in het bevorderen van een inclusieve bedrijfscultuur en het uitbreiden van het aantal bedrijven dat zich aansluit.

Met dank aan D66, VVD, CDA, CU, SP, PVDA, GroenLinks, Partij voor de Dieren, DENK, 50-Plus en eenmansfractie Van Kooten-Arissen kan Diversiteit in Bedrijf de komende vier jaar door bouwen aan de beweging voor meer diversiteit en inclusie op de arbeidsmarkt,

Wij zullen ons werk voor het Charter Diversiteit en het Kennisplatform met veel ambitie voortzetten. We gaan vol enthousiasme op zoek naar nieuwe Charterondertekenaars en andere samenwerkingspartners. De huidige ondertekenaars van het Charter Diversiteit kunnen blijven rekenen op onze ondersteuning. Ook blijven we kennis delen over diversiteit en inclusie op de werkvloer in kennisdocumenten én blijven we inspirerende Charterbijeenkomsten organiseren.

Wij bedanken hier iedereen die ervoor heeft gezorgd dat Diversiteit in Bedrijf de afgelopen vier jaar is uitgegroeid tot wat het nu is. We hopen de komende periode ook weer op die steun te mogen rekenen.