Op de foto: Jan Lokker, Lid College van Bestuur, ROC Da Vinci College

Het Da Vinci College uit Dordrecht tekende als 213de organisatie het Charter Diversiteit. Daarmee is het College de vierde organisatie uit het netwerk van de gemeente Dordrecht dat zich aansluit bij het Charter. Het regionaal opleidingscentrum, dat verantwoordelijk is voor MBO, HBO, bedrijfsopleidingen en vavo onderwijs, wil met het ondertekenen inzetten op meer inclusie in het onderwijs. Het bestuur vindt het belangrijk dat iedere student, ongeacht achtergrond, zich thuisvoelt op school en de mogelijkheid heeft om het beste uit zichzelf te halen. Om dit te bereiken zet de organisatie in op lerend vermogen van de organisatie: het beter benutten van de verschillen tussen medewerkers en studenten, zodat dit de effectiviteit en lerend vermogen van de organisatie vergroot.

Lees over de aanpak van Da Vinci College op https://www.davinci.nl/inclusie