Hoe groei je door op de werkvloer zonder je culturele identiteit kwijt te raken? De Groene Amsterdammer deed onderzoek naar de ervaringen van hoogopgeleide Nederlanders met een migratieachtergrond op de werkvloer. Alice Odé, projectleider en Leo Euser, beleidsmedewerker van Diversiteit in Bedrijf werden als experts geïnterviewd voor het artikel ‘Bidden in Pak’.

Marokkaanse en Turkse Nederlanders komen in het artikel uitgebreid aan het woord. Ondanks dat ze in Nederland zijn geboren en opgegroeid vinden zij het lastig om door de Nederlandse bedrijfscultuur te navigeren. Zij beschrijven het als een continue strijd tussen aanpassingsvermogen en authenticiteit. Lees het artikel hier.