“Écht samen leven vraagt om actie”

ContourdeTwern zet zich in voor maatschappelijke diensten en vrijwilligerswerk op het gebied van welzijn en zorg. De organisatie bestaat uit ongeveer 500 medewerkers en 5.000 vrijwilligers, is decentraal georganiseerd en actief in Midden-Brabant, Dordrecht en Krimpen aan den IJssel.

Als 225e organisatie ondertekende ContourdeTwern onlangs het Charter Diversiteit. Directeur Gon Mevis onderstreept daarmee het belang van diversiteit en van inclusief denken voor de organisatie en de lokale samenleving.

“Je zou willen dat iedereen, elk mens, elke organisatie, elke wijk en stad altijd inclusief denkt en handelt. Maar de praktijk laat zien dat dit niet vanzelfsprekend is. Het Charter Diversiteit helpt om het besef te versterken dat écht samen leven om bewustwording en actie vraagt. Dat geldt ook voor ContourdeTwern. Daarom teken ik graag! Want ‘nooit alleen’,  daar staan we voor, óók als het om diversiteit gaat.”

– Mevis

Omdat met name op leidinggevende posities het aantal cultureel-diverse kandidaten nu nog achterblijft, gaat ContourdeTwern zich de komende jaren specifiek inzetten op het bevorderen van de in- en doorstroom van cultureel divers talent richting leidinggevende posities.