Onbeperkt Powerpunt online

Onbeperkt Powerpunt online

Onbeperkt aan de slag heeft voor mensen met een arbeidsbeperking een online Powerpunt geopend. Daar kunnen zij terecht voor een videogesprek over allerlei vragen over Onbeperkt aan de slag, hun Meet&Greets met werkgevers en over de regelgeving op het gebied van...
Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Kabinet aan de slag met diversiteit in de top

Het kabinet voelt de noodzaak om het aandeel vrouwen en culturele diversiteit in de top van organisaties te vergroten. Daarom neemt het kabinet de aanbevelingen van het SER advies ‘Diversiteit in de Top. Tijd voor versnelling’ integraal over. In de brief aan de Tweede...