9 principes voor culturele diversiteit

9 principes voor culturele diversiteit

De website rijksoverheid.nl is uitgebreid met een aparte pagina over culturele diversiteit op de werkvloer. Overzichtelijk wordt informatie gegeven over het wat, waarom en hoe. Via een infographic is meer te vinden over de 9 principes voor culturele diversiteit. Lees...
Hoe gaan bedrijven om met chronisch zieke werknemers?

Hoe gaan bedrijven om met chronisch zieke werknemers?

Op dit moment heeft 20% van de beroepsbevolking een chronische aandoening en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030 zal één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten hebben. Welke...
Zwangerschaps-discriminatie neemt niet af

Zwangerschaps-discriminatie neemt niet af

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten...
Nieuwe kansen voor diversiteit in de zorg

Nieuwe kansen voor diversiteit in de zorg

“De top van de gezondheidszorg in ons land is nog heel erg wit. Er zijn tal van handboeken, toolkits en instructies, maar toch vallen we vaak terug in cultuurdominante patronen. Aandacht voor diversiteit moet een onmisbaar onderdeel worden van leiderschap en...
Actie voor meer diversiteit in de wetenschap

Actie voor meer diversiteit in de wetenschap

De wetenschap biedt vrouwen geen gelijke kansen. Zo blijkt uit VSNU-cijfers dat ruim twee derde van de mannelijke docenten en universitaire docenten in vaste dienst is, terwijl bij de vrouwelijke collega’s maar de helft een vaste aanstelling heeft. Uit de LNVH Monitor...
Aantal vrouwelijke bestuurders afgenomen

Aantal vrouwelijke bestuurders afgenomen

Ondanks alle maatregelen om het aandeel vrouwen in de top te laten stijgen is het percentage vrouwen in de raden van bestuur van Nederlandse beursgenoteerde ondernemingen dit jaar afgenomen in plaats van gestegen, van 7,8% naar 7,1%. In de raden van commissarissen...