Foto: Sven Romkes (ABN AMRO). screenshot uit een video op de website van ABN AMRO.

Charterondertekenaar ABN AMRO heeft veel medewerkers met een arbeidsbeperking in dienst. De bank wil dit aantal ieder jaar verhogen. Het doel is dat de 225 mensen met een arbeidsbeperking die tot 2025 via het B-Able programma zijn ingestroomd, dan nog steeds bij de bank werken. Hoe ziet dit inclusiebeleid van ABN AMRO er uit tijdens de Coronacrisis? In een driedelige interviewreeks op de website van ‘Op naar de 100.000 banen’ vertelt Sven Romkes, People Development Consultant D&I, over de aangepaste werkwijze op afstand, online werven en de toekomst van de Banenafspraak.

Deel 1: Aangepaste werkwijze

Sven Romkes is samen met collega’s verantwoordelijk voor het B-Ableprogramma en -netwerk. Dit is een netwerk van circa 150 ABN AMRO-medewerkers met een arbeidsbeperking. In het eerste interview vertelt hij over de aangepaste werkwijze van ABN AMRO.

De meeste medewerkers van ABN AMRO werken vanuit huis. “Mensen uit de kwetsbaarste groep, zoals ik met mijn eigen longaandoening, werken sowieso allemaal thuis,” aldus Romkes. Om dat mogelijk te maken moesten er voor een aantal medewerkers extra maatregelen getroffen worden. “Sommige mensen hebben bepaalde software nodig om hun werk te kunnen doen. Het is goed om te zien dat de werkgever meedenkt en dat vaak mensen met een beperking er het beste van maken in een tijd die wat aanpassing van ons vraagt.” Lees het hele interview hier.

Deel 2: werving en selectie online

Hoe zit het bij ABN AMRO met de werving en selectie van nieuwe werknemers met een beperking in tijden van deze Coronacrisis? In het tweede deel gaat Romkes hier op in. Hij noemt het eerste kwartaal van 2020 het succesvolste uit de geschiedenis van B-able. “We blijven heel bewust nieuwe medewerkers werven, zowel binnen als buiten de doelgroep,” vertelt hij. “Ons werk en daarmee de behoefte aan nieuwe medewerkers gaat nog gewoon door.” Voor de werving en selectie maakt Romkes nu gebruik van digitale mogelijkheden. Lees meer.

Deel 3: inclusie blijft het logische antwoord

In het laatste artikel deelt Romkes zijn visie op de toekomst van de Banenafspraak en inclusie. Hoewel hij zijn ogen niet sluit voor de economische gevolgen van de Coronacrisis, is hij positief. “De crisis drukt ons toch met de neus op de feiten: er is niet één, aparte kwetsbare groep. Alle mensen zijn op dit moment eigenlijk kwetsbaar. Als je die conclusie trekt, is inclusie wat mij betreft het logische gevolg.” Lees meer.