Op donderdag 15 februari is op het Nationaal Event Diversiteit voor de eerste keer de Award Diversiteit in Bedrijf uitgereikt. In de categorie ‘grote bedrijven’ ging de Award naar Asito B.V., in de categorie ‘mkb’ naar Computer Futures. De Award is voor een ondertekenaar van het Charter Diversiteit met een markante ‘best practice’ om diversiteit en inclusie op de werkvloer te stimuleren. De Award bestaat uit een – diversiteit verbeeldende – foto op locatie gemaakt door fotografe Sacha de Boer.

De uitreiking van de Awards door jury-voorzitter Harry van de Kraats was de feestelijke afsluiting van het Nationaal Event Diversiteit dat Diversiteit in Bedrijf samen met de gemeente Den Haag in het COMM in Den Haag organiseerde. De criteria voor de Awards waren: vernieuwend, overdraagbaar en effectief.

Computer Futures kreeg de Award in de categorie ‘mkb’ voor zijn succesvolle aanpak van de scheve man-vrouw verhouding in het management, een veel voorkomend knelpunt bij bedrijven. Deze verhouding wist het bedrijf in korte tijd succesvol om te buigen van 90-10 naar 60-40. Het bijzondere is dat het bedrijf het draagvlak hiervoor ook onder mannelijke managers wist te versterken door het flexibiliseringsbeleid uit te breiden tot alle werknemers. Zo werd het vaderschapsverlof van twee dagen uitgebreid tot twee weken. Dit is een originele praktijk die ook andere mkb-bedrijven, en ook grotere, kunnen toepassen.

Asito B.V. kreeg de Award in de categorie ‘grote bedrijven’ voor zijn succesvolle inzet voor meer culturele diversiteit en voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Daarnaast onderscheidt Asito zich in zijn pr en communicatie als krachtige ambassadeur van een brede aanpak van diversiteit. Een voorbeeld hiervan is het project voor statushouders. Vluchtelingen die deelnemen aan een inburgeringstraject krijgen een werkervaringsplaats met een Basisvakopleiding Schoonmaak. Na afloop krijgen de deelnemers een dienstverband bij Asito. Gedurende achttien maanden kunnen zij dan een deeltijdopleiding op mbo-niveau volgen. Zij ontvangen begeleiding naar de arbeidsmarkt via gemeenten en samenwerkingspartners van Asito.

Het Charter Diversiteit is onderdeel van het project Diversiteit in bedrijf. Dit project ondersteunt werkgevers en werknemers in hun streven naar meer diversiteit en inclusie in hun organisaties via het aanreiken van kennis, netwerken en advies. Het Charter Diversiteit telt nu 123 ondertekenaars.