18 juni: Diversity Day Webinar

18 juni: Diversity Day Webinar

Toon Taris, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, deelt tijdens dit webinar wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer. Wat is ervoor nodig dat werknemers zichzelf kunnen zijn? Welke voor- én nadelen zitten er...
11 september: inclusieve organisaties

11 september: inclusieve organisaties

Management Impact organiseert op 11 september het event ‘Inclusieve organisaties’ met o.a. Jitske Kramer, corporate antropoloog en auteur van het boek ‘Jam Cultures’. Organisaties van de toekomst zijn wendbaar en divers, staan open voor...
Scan om genderstereotypering te identificeren

Scan om genderstereotypering te identificeren

Ondertekenaar van het Charter Diversiteit Atria heeft de scan Werk en de Toekomst ontwikkeld om genderstereotypering te identificeren in organisaties en in het onderwijs. Dat is belangrijk, want vooroordelen en stereotypen over maatschappelijke rollen werken door op...