Asito Witboek Inclusief Ondernemen-300Op maandag 15 mei heeft schoonmaakbedrijf Asito – ondertekenaar van het Charter Diversiteit – zijn Witboek Inclusief Ondernemen overhandigd aan Tweede Kamerleden met arbeidsmarkt in hun portefeuille. Onder de titel ‘Iedereen doet mee’ laat het Witboek Inclusief Ondernemen zien hoe een daadwerkelijk inclusief Nederland gerealiseerd kan worden.
Asito roept het bedrijfsleven op om meer inspanningen te doen om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk te helpen. Tegelijk spoort ze de overheid aan om belemmerende wet- en regelgeving aan te passen.

In het Witboek worden concrete voorbeelden gegeven van inclusief ondernemen. Verhalen van echte mensen die via een baan hun plek in de maatschappij hebben (terug)gevonden. Het witboek is bedoeld voor de landelijke en gemeentelijke politiek en voor werkgevers.
Directeur Hans van Leeuwen: “Dit boek moet een inspiratiebron zijn voor professionals binnen en buiten Asito die het belangrijk vinden dat ‘iedereen’ in Nederland mee moet kunnen doen.”

Lees hier het persbericht op de website van Asito.