Voor de tweede keer publiceert Asito, ondertekenaar van het Charter Diversiteit, een witboek Inclusief Ondernemen – Iedereen doet mee. In dit boek vertellen mensen uit de praktijk hun verhalen. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, hun direct leidinggevenden en de mensen met wie ze werken. Allemaal persoonlijke verhalen over de hindernissen, uitdagingen maar vooral de persoonlijke successen.

Doel van deze uitgave is om zo veel mogelijk organisaties te inspireren inclusief (of inclusiever) te ondernemen. Het kán, het moet. Want iedereen hoort een kans te krijgen op deelname aan de maatschappij. Iedereen doet mee.

Dit boek staat vol met voorbeelden van activiteiten en projecten die Asito op dit gebied onderneemt. Een van de activiteiten is de interne Raad van Advies inzake diversiteit. De Raad, samengesteld uit alle geledingen van de Asito organisatie, praat op regelmatige basis over de wijze waarop het bedrijf zich nóg verder kan ontwikkelen op het gebied van inclusiviteit. Een van de interessante thema’s is de vraag op welke wijze diversiteit kan bijdragen aan beleidsvorming, het inrichten van bedrijfsvoering en het benaderen van opdrachtgevers. In het witboek staat een artikel over een experiment op dit gebied: het kampvuurgesprek. Het is een voorbeeld van de wijze waarop Asito zich wil blijven ontwikkelen en innoveren op de thema’s diversiteit en inclusiviteit.

De eerste exemplaren van het witboek werden maandag 28 mei overhandigd aan Tamara van Ark, staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en Aart van der Gaag, commissaris en ambassadeur ‘100.000 banen’.

Download het Witboek Inclusief Ondernemen 2.0 – Iedereen doet mee

Zie ook: Asito presenteert Witboek over inclusief ondernemen