Steeds meer bedrijven vinden het goed managen van eengevarieerd personeelsbestand belangrijk. Maar hoe trek je medewerkers met andere achtergronden aan? En hoe zorg je dat alle medewerkers zich betrokken voelen bij het bedrijf? Werkgevers hebben vaak veel vragen over meer diversiteit in het bedrijf. Amsterdam – Divers & Inclusief biedt ondersteuning bij het streven naar een mix in het personeelsbestand en een inclusief bedrijfsklimaat. Het geeft deskundig advies en laat bedrijven van elkaars ervaringen leren. Diversiteit in Bedrijf, een landelijk initiatief, coördineert Amsterdam – Divers & Inclusief met steun van de Gemeente Amsterdam. De samenwerking met bestaande stedelijke ondernemersnetwerken staat voorop.

DE KRACHT VAN AMSTERDAM
Amsterdam is een wereldstad waar mensen met verschillende achtergronden samenleven en werken. De uitdaging is om de kracht van die verschillen te benutten, zodat al het talent wordt ontplooid. Voor bedrijven is investeren in diversiteit van belang om personeel aan te trekken, in te kunnen spelen op de ontwikkelingen in de markt en verschillende klantengroepen aan te spreken. Daarbij staat het talent centraal, ongeacht geslacht, culturele achtergrond of leeftijd. 

POSITIEF EN PRAKTISCH
Amsterdam – Divers & Inclusief richt zich op werkgevers en werknemers uit verschillende sectoren van de arbeidsmarkt, zowel privaat als publiek, groot en mkb.

De aanpak is positief omdat de dienstverlening gericht is op de meerwaarde van diversiteit en inclusie – de business case. Goed werkgeverschap staat centraal en wordt van bedrijf tot bedrijf overgedragen.

De aanpak is praktisch omdat de dienstverlening aansluit bij de behoeften en mogelijkheden van individuele bedrijven en organisaties. Bedrijven die zich aansluiten profiteren van het netwerk van Amsterdam – Divers & Inclusief, zowel online als face-to-face. 

AMSTERDAM DIVERS & INCLUSIEF BIEDT:

>    Kennis over het aantrekken en vasthouden van nieuw talent.
>    Een platform om expertise en praktijkvoorbeelden van goed werkgeverschap uit te wisselen op bijeenkomsten voor ondernemers en digitaal: bedrijven informeren bedrijven.
>    Advies aan werkgevers gericht op variatie in het personeelsbestand en op een goede relatie tussen alle medewerkers.
>    Een Amsterdams netwerk van bedrijven die werken aan diversiteit en inclusie op de werkvloer. 

CHARTER DIVERSITEIT
Bedrijven die zich sterk willen maken voor meer diversiteit kunnen het Charter Diversiteit ondertekenen. Dit Charter geeft toegang tot een breed landelijk netwerk, waarbinnen koplopers hun imago verbinden aan brede diversiteit, en de kennis hierover verspreiden.

Meer informatie:
Diversiteit in Bedrijf:             070 – 3 499 576   |    DIB@stvda.nl