Diversiteit & Inclusie is voor gemeenten een belangrijk thema. Dit wordt onderstreept door VNG en A&O fonds Gemeenten. Omdat gemeenten een afspiegeling zijn van hun omgeving en maatschappij, is het nodig om te zorgen voor een divers samengesteld personeelsbestand. Dit zorgt ervoor dat de gemeentelijke dienstverlening een betere aansluiting vindt met haar inwoners.

Vanwege verschillende redenen organiseren VNG en A&O fonds Gemeenten daarom een reeks webinars, die bedoeld zijn voor gemeentelijke bestuurders, leidinggevenden, organisatieadviseurs en P&O/HRM-adviseurs. In de webinars vindt men informatie en inspiratie én krijgt men praktische handvatten. Deze reeks zal zorgen voor antwoorden op vragen als ‘Hoe zorg je voor meer Diversiteit & Inclusie?’, ‘Welke mogelijkheden zijn er?’, ‘Hoe ver zijn andere gemeenten daarmee?’ en bovendien, ‘Wat kunnen we van elkaar leren?’.

Op maandag 31 mei 2021 trappen we af met een eerste bijeenkomst: de Kick-off. Tijdens dit webinar zal worden ingegaan op het Charter Diversiteit van Diversiteit in Bedrijf. Dit is één van de instrumenten die gemeenten helpt om met Diversiteit & Inclusie aan de slag te gaan. Ook worden tijdens de Kick-off bij jullie de vragen opgehaald die op het gebied van Diversiteit & Inclusie in jullie gemeente leven.

Praktische informatie

Tijd: 15.00 tot 17.00 uur

Datum: 31 mei 2021

Plaats: Online

Voor meer informatie m.b.t. de webinars of voor het aanmelden, kunt u terecht op de website van A&O fonds Gemeenten.

Agenda webinarreeKS