Het creëren van draagvlak voor diversiteit en inclusie is voor veel bedrijven een grote
uitdaging. Bewustwording van (onbewuste) vooroordelen is daar een belangrijk onderdeel van. Ondertekenaars van het Charter Diversiteit zetten hiervoor vaak trainingen in. In dit webinar focussen we op nut en noodzaak van diversiteitstrainingen. De hoofdvragen zijn: ‘Waarom zijn diversiteitstrainingen belangrijk? Wat zijn voorwaarden voor een goede training? Wat zijn de effecten ervan?

In dit webinar delen experts kennis en tips en vertellen ondertekenaars van het Charter Diversiteit over hun praktijkervaringen.

VOORLOPIG PROGRAMMA

14.00 uur
Opening en introductie op het thema.
Door Leo Euser, senior-beleidsmedeweker SER Diversiteit in Bedrijf.

14.10 uur
Pitch: Voorwaarden voor effectieve diversiteitstrainingen: wat zegt de wetenschap?
Door dr. Melissa Vink, universitair docent Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

14.30 uur
Twee praktijkcases van bedrijven.

15.15 uur
Conclusies en afsluiting

PRAKTISCHE INFORMATIE

Datum: donderdag 23 september 2021
Tijd: 14.00 uur tot 15.30 uur
Plaats: Online
Aanmelden: Klik hier voor het aanmeldformulier.

Download hier de uitnodiging in PDF.