Op donderdag 30 juni 2016 organiseert Diversiteit in bedrijf de eerste Kenniskring Leeftijd. De dimensie ‘leeftijd’ is een van de vijf dimensies waar Diversiteit in bedrijf zich op richt. Het centrale thema van deze bijeenkomst is: ‘Instroom en behoud van werk voor 50-plussers’.

Voor de bijeenkomst worden deskundigen en vertegenwoordigers uitgenodigd van maatschappelijke organisaties die actief zijn op het snijvlak van de arbeidsmarkt en het thema. Doel van de kenniskring is het verzamelen en delen van actuele kennis over het thema. De kenniskring agendeert knelpunten en kansen. Praktisch tips en aanbevelingen worden verwerkt in een kennisdocument dat op deze website beschikbaar komt.