Nieuw: Kennisdocument Gemeenten en Diversiteit

Nieuw: Kennisdocument Gemeenten en Diversiteit

In het DiB-kennisdocument Diversiteit onder gemeentepersoneel wordt ingegaan op de diversiteit onder het gemeentepersoneel. Veel gemeenten hebben een extern diversiteitsbeleid dat gericht is op de inwoners van de gemeente en de ondernemingen die in de gemeente...
Integratie op werkvloer succesvoller dan gedacht

Integratie op werkvloer succesvoller dan gedacht

In de media en in de maatschappelijke conversatie wordt de integratie van de tweede generatie Turkse en Marokkaanse Nederlanders omschreven als ‘mislukt’. Uit het promotieonderzoek van Ismintha Waldring blijkt dat dit op de werkvloer een stuk genuanceerder ligt. De...