‘Diversiteit in bedrijf: overzichtsstudie’

‘Diversiteit in bedrijf: overzichtsstudie’

‘Gevoel voor urgentie van diversiteitsbeleid groeit, maar het kan beter’. Dat is een algemene conclusie van het recent verschenen rapport ‘Diversiteit in bedrijf: overzichtsstudie’, in opdracht van de Stichting van de Arbeid uitgevoerd door Regioplan. Deze...
Medewerkersnetwerken in beeld

Medewerkersnetwerken in beeld

Medewerkersnetwerken binnen en tussen bedrijven spelen een belangrijke rol bij het stimuleren van diversiteit en inclusie op de werkvloer. In de film ‘Medewerkersnetwerken in beeld’ gaan vertegenwoordigers van Young Shell, Wij(s) Rabobank, Multicultureel Netwerk...
Vluchtelingen aan het werk

Vluchtelingen aan het werk

ABN AMRO – ondertekenaar van het Charter Diversiteit – was op 22 november gastheer van een goedbezochte en inspirerende bijeenkomst over werk voor vluchtelingen, georganiseerd door het UAF. Ook tijdens een inspiratiesessie van de SER  op 14 november bleek...
6 december: Bijeenkomst Charter Diversiteit

6 december: Bijeenkomst Charter Diversiteit

Op dinsdagmiddag 6 december organiseert Diversiteit in bedrijf voor de huidige en nieuwe ondertekenaars van het Charter Diversiteit een bijeenkomst over het thema: ‘De businesscase van diversiteit en inclusie’. Verschillende werkgevers zullen dit thema vanuit de...
Gelijk loon voor gelijk werk?

Gelijk loon voor gelijk werk?

Er bestaan beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen, maar de verschillen zijn voor een belangrijk deel verklaarbaar uit kenmerken als opleidingsniveau, beroepsniveau, het hebben van deeltijd- of voltijdwerk en werkervaring. Bovendien worden de verschillen...