Hoe gaan bedrijven om met chronisch zieke werknemers?

Hoe gaan bedrijven om met chronisch zieke werknemers?

Op dit moment heeft 20% van de beroepsbevolking een chronische aandoening en dit aandeel neemt de komende jaren fors toe. In 2030 zal één op de vier werknemers een chronische ziekte zoals kanker, longaandoeningen, diabetes, reuma of hart- en vaatziekten hebben. Welke...

24 oktober: Kenniskring culturele diversiteit

Op maandagavond 24 oktober organiseren Diversiteit in bedrijf en Platform ZijN een bijeenkomst van de Kenniskring culturele, etnische en religieuze diversiteit. Dit is een van de vijf ‘dimensies’ waar Diversiteit in bedrijf zich op richt. Het centrale thema van deze...
Zwangerschaps-discriminatie neemt niet af

Zwangerschaps-discriminatie neemt niet af

43% van de vrouwen op de arbeidsmarkt heeft te maken gehad met mogelijke discriminatie wegens zwangerschap of pril moederschap. De omvang van zwangerschapsdiscriminatie is de afgelopen vier jaar niet afgenomen, zo blijkt uit onderzoek van het College voor de Rechten...
Nieuwe kansen voor diversiteit in de zorg

Nieuwe kansen voor diversiteit in de zorg

“De top van de gezondheidszorg in ons land is nog heel erg wit. Er zijn tal van handboeken, toolkits en instructies, maar toch vallen we vaak terug in cultuurdominante patronen. Aandacht voor diversiteit moet een onmisbaar onderdeel worden van leiderschap en...
Actie voor meer diversiteit in de wetenschap

Actie voor meer diversiteit in de wetenschap

De wetenschap biedt vrouwen geen gelijke kansen. Zo blijkt uit VSNU-cijfers dat ruim twee derde van de mannelijke docenten en universitaire docenten in vaste dienst is, terwijl bij de vrouwelijke collega’s maar de helft een vaste aanstelling heeft. Uit de LNVH Monitor...