Meer werken, zorgen en leren: lukt dat?

Meer werken, zorgen en leren: lukt dat?

Werken, zorgen en leren op een flexibele arbeidsmarkt is het centrale thema in van het nieuwe SCP-rapport ‘Aanbod van Arbeid 2016’. Het beschrijft de belangrijkste trends op dit terrein vanuit het perspectief van werkenden en niet-werkenden. Aan bod komen onder...

24 oktober: Kenniskring cultuur

Op maandagavond 24 oktober is er een Kenniskring culturele, etnische en religieuze diversiteit georganiseerd door Diversiteit in bedrijf in samenwerking met Platform ZijN. Vragen die aan de orde komen zijn ‘Hoe zorg je er als werkgever voor dat je werknemers...

10 november: medewerkersnetwerken

Donderdagmiddag 10 november organiseert Diversiteit in bedrijf voor medewerkersnetwerken een eerste landelijke bijeenkomst in Utrecht. Centrale vragen zijn: Hoe kunnen medewerkersnetwerken bijdragen aan een inclusieve bedrijfscultuur? Welke middelen hebben zij nodig...
‘Meer acceptatie, minder ziekteverzuim’

‘Meer acceptatie, minder ziekteverzuim’

Het Financieele Dagblad besteedde op 16 augustus aandacht aan het project Diversiteit in bedrijf en ondertekenaars van het Charter Diversiteit. In het paginagrote artikel staat de weerslag van het interview met projectleider Alice Odé. Onder de kop ‘Meer...
Trainingsaanbod voor ondertekenaars Charter

Trainingsaanbod voor ondertekenaars Charter

Voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit is de training ‘Selecteren zonder vooroordelen’ nu tegen gereduceerde prijs beschikbaar. Het College voor de Rechten van de Mens ontwikkelde deze training voor HR professionals en managers die de beste...