Geen seniorenverlof maar een cursus

  Onderzoek (september 2015) van Netspar onder 1.400 werkgevers laat zien hoe bij een aangepast HR-beleid oudere werknemers op een productieve manier én met plezier langer hun werk kunnen doen. Door hervorming van het pensioenstelsel moeten we langer doorwerken...

Te weinig vrouwen in de top van ondernemingen

Uit de Nederlandse Female Board Index 2015 blijkt dat het aandeel vrouwen in de raden van bestuur en de raden van commissarissen binnen beursgenoteerde ondernemingen in Nederland nog lang niet voldoet aan het wettelijke streefcijfer van 30 procent per 1 januari...

Het mes snijdt aan twee kanten

  SER Magazine besteedt in het septembernummer (pag. 14-16) aandacht aan diversiteit. Onder de kop ‘Diversiteit: het mes snijdt aan twee kanten’ blikt het artikel terug op de lancering. Tevens aandacht voor het ontstaan van het initiatief Diversiteit in...