Toon Taris, hoogleraar Arbeids- en organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht, deelt tijdens dit webinar wetenschappelijke inzichten over authenticiteit op de werkvloer. Wat is ervoor nodig dat werknemers zichzelf kunnen zijn? Welke voor- én nadelen zitten er aan vast? Ook vertelt een aantal bedrijven tijdens dit webinar over hun activiteiten voor Diversity Day. Laat je inspireren!

14.00 uur              Opening door Naomi Kok Luís, communicatieadviseur Diversiteit in Bedrijf.

14.05 uur              ‘Jezelf zijn op het werk. Werkt dat eigenlijk wel?’, presentatie door Toon Taris.

14.15 uur              Mogelijkheid om Toon Taris vragen te stellen en met hem in gesprek te gaan.

14.25 uur              Bedrijven over hun activiteiten voor Diversity Day op  6 oktober.

14.35 uur              Vragenronde over de organisatie van activiteiten voor Diversity Day aan bedrijven en Diversiteit in Bedrijf.  

14.45 uur              Afsluiting.

Aanmelding gesloten.

Wegens het groot aantal aanmeldingen is het niet meer mogelijk om je aan te melden voor dit webinar.