Op woensdag 19 december organiseerde Diversiteit in Bedrijf in samenwerking met de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal een bijeenkomst voor ondertekenaars van het Charter Diversiteit. Twaalf werkgevers ondertekenden tijdens deze gelegenheid het Charter Diversiteit: de Tweede Kamer, Amnesty International Nederland, Boeing, Kadaster, de gemeentes Maassluis en ‘s-Hertogenbosch, Gemeentemuseum Den Haag, Hewlett Packard Enterprise (HPE) Nederland, Haagse Hogeschool, Nederlandse Politiebond, Tata Steel en de Vereniging Hogescholen. Daarmee telt het Charter Diversiteit nu 160 ondertekenaars.

Diversiteit en inclusie in alle lagen

Khadija Arib, voorzitter Tweede Kamer, heette de gasten welkom en gaf een speech die aansloot bij het thema van de bijeenkomst ‘Van diversiteit naar inclusie. “Het gaat niet alleen om het aantrekken van mensen met een cultureel diverse achtergrond. We moeten er ook voor zorgen dat ze zich thuis voelen,” aldus Arib. In de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer is er sprake van culturele en etnische diversiteit, maar nog niet op alle niveaus. “Hoe hoger je komt in de organisatie, hoe minder mensen met een andere etnische achtergrond vertegenwoordigd zijn,” aldus Arib. Daar wil ze verandering in brengen.

Betere besluitvorming

Arib tekende als eerste het Charter Diversiteit. Ze verwees naar onderzoek van McKinsey (2015) waarin wordt aangetoond dat bedrijven met cultureel divers samengestelde teams financieel beter scoren. “Nu is de Tweede Kamer niet een organisatie waar het gaat om winst en rendement, maar om goed afgewogen en zorgvuldig genomen besluiten. Daarvoor geldt hetzelfde: meer diversiteit en inclusie levert meer op,” aldus Arib. Daarnaast benadrukte ze het belang van gelijke kansen voor iedereen in een open en democratische samenleving.

Vier tips voor meer inclusie

Aminata Cairo, lector Inclusive Education aan de Haagse Hogeschool, confronteerde de deelnemers met de realiteit: “Diversiteit en inclusie stimuleren is niet altijd ‘gezellig’.” Om inclusie te stimuleren gaf ze de gasten vier belangrijke tips:

  1. Begin met de mensen die een hart hebben voor diversiteit en inclusie en faciliteer hen om dit thema verder te brengen.
  2. Heb durf om met dit thema aan de slag te gaan, dingen aan te kaarten en dus ongemakkelijke gesprekken te hebben. Ook als het niet ‘gezellig’ is.
  3. Stel je gevoelig en kwetsbaar op. Wees ook bereid om toe te geven dat je het ook niet allemaal weet, maar dat je het wel belangrijk vindt.
  4. Vergeef jezelf en anderen. Diversiteit en inclusie bevorderen gaat met vallen en opstaan. We mogen fouten maken. 

Charter Diversiteit

Door het Charter Diversiteit te ondertekenen, verklaren werkgevers zich in te zetten voor meer diversiteit en inclusie op de werkvloer. De bedrijven krijgen daarbij ondersteuning van Diversiteit in Bedrijf, een initiatief van de Stichting van de Arbeid.